V Mesa de Traballo PLATTA

A Casa do Curro, en Monçao, acolleu esta fin de semana a IV Mesa de Traballo da Plataforma
Representantes da Plataforma reunímonos de novo en Monçao os días 10 e 11 de maio coincidindo coa celebración dunha nova edición do FITAVALE, organizado por Comedias do Minho, festival que contou, ao igual que no pasado ano, coa participación dun grupo da FEGATEA e outro da FETACYL. Nesta IV Mesa de traballo programáronse as actuacións que se van levar a cabo o resto do ano (intercambio teatral e formación) ás que hai que engadir as propostas da RGT de difusión das actividades da Plataforma e de organización, como experiencia piloto, dunha lectura dramatizada na que participen membros das distintas entidades nas IX Xornadas FEGATEA.